(עמותה מס. 58-028886-8)

רשימת חברי ההנהלה הצבורית

ישראל
פרופ. חיים בן – שחר
דר' אמל ג'מאל
א.ב. יהושע
מר חגי מירום
מר סלמן נטור
פרופ. אוריאל סימון
דר' עבד אל סלאם עאזם
דר' פייסל עזייזה
מר דני קרוון
פרופ. אבי רביצקי
פרופ. אליס שלוי
פרופ. שמעון שמיר
פרופ. עליזה שנהר
גב' שולמית אלוני

בינלאומי
Mr. Rateb Amro (Former Minister) (Jordan)
Mrs. Danielle Mitterrand (France)
Lawyer Daniel Jacoby (France)
Mr. Albert Memmi (Writer)(France)
Mr. Jack Lang (Former Minister of Education) (France)
Prof. Seri Nusseibeh (Palestine)

רשימת חברי ועד העמותה
מר כמאל עגבריה - יו"ר
מר מוחמד מנסור
גב' עירית שרון
דר' עבד אלסלאם עאזם
פרופ. דן יעקבסון
גב' ענבל כהן
מר עבד אל חכים נטור

מנכ"ל
יונתן פלדמרכז בינלאומי לחינוך לחברה רב-תרבותית