סטודנטים נגד גזענות
סוציולוגיה של כיבוש

הקורס "סוציולוגיה של כיבוש" עוסק בשאלות מרכזיות וחשובות עבור רבים בחברה הישראלית, שאלות המפלגות את האוכלוסייה הישראלית באופן קוטבי.  הקורס אינו תומך בפתרון זה או אחר של הסכסוך הפלסטיני-יהודי אלא מעודד הכרות מעמיקה יותר של הכיבוש ושל מסגרות תיאורטיות במדעי-החברה העשויות להאיר את התהליכים המעצבים אותו.  מטרות הקורס הן, לפיכך, להגביר את המודעות להיבטים המבניים והתרבותיים של שאלות אלו כדי לעודד חשיבה ביקורתית .ועצמאית בנושא

יחד עם זאת, הקורס בנוי על ההנחה שהפרדה גמורה בין מדע לאידיאולוגיה אינה אפשרית, מכיוון שתפיסות אידיאולוגיות משפיעות על האופן בו עובדות נתפשות ומקבלות משמעות.  בשל כך נשתדל לשמור בקורס על סובלנות מקסימלית.  נקשיב בסבלנות לכל טיעון שיועלה, גם אם הוא נראה לנו דמגוגי, אבסורדי, ואפילו מסוכן.  במקום לבטל טיעונים הנראים לנו מופרכים (של משתתפי הסמינר, של מרצים אורחים או של מחברי טקסטים שונים), נשתדל לדון בהם בצורה ביקורתית, .להבין את הרקע להעלאתם וללמוד מהם ככל האפשר

.  במהלך הקורס נמקם את המאבק הפלסטיני-יהודי בהקשר של גיבוש תודעות לאומיות ותהליכים קולוניאליים ,ופוסטקולוניאליים בעולם ונציג נראטיבים שונים לגבי מאבק זה.  בהמשך נדון בהיבטים כלכליים, תרבותיים, פסיכולוגיים משפטיים, תקשורתיים ומגדריים של הכיבוש.  במהלך הקורס נשתדל להבין מרצות ומרצי אורחים הפעילים בנושאים
.הקשורים לכיבוש ונראה סרטי עלילה וסרטים דוקומנטריים המאירים פנים שונות של הכיבוש

בקורס 14 מפגשים שבועיים של 4 שעות אקדמיות כל אחד: שעתיים הרצאה ושעתיים סדנאות דינמיות

.משתתפים 20 סטודנטים וסטודנטיות, יהודים וערבים