נמשים - שנת חיים למען החברה
תמצית

מטרת שנת ההתנדבות היהודית-ערבית בתיאטרון היא ליצור קבוצת מתנדבים של בוגרי י"ב שנות לימוד, שחיה .ביחד למשך שנה, עוסקת בפעילות חינוכית - קהילתית באמצעות תיאטרון וביצירה דרמטית ואמנותית מגוונת ביחד תוך כדי כך מפתחת דרכים לדיאלוג בין-תרבותי, לכבוד ולהבנה הדדיים בין יהודים וערבים החיים במדינת ישראל זה לצד זה. אנו חשים, שתיאטרון וכן אמנויות אחרות, יכולים לשמש אמצעי לפעילות חינוכית בקהילה וכן כלי
.לפיתוח מודעות עצמית והדדית לגבי זהות אישית, חברתית ותרבותית, יחד עם קידום אינדיווידואלי וקבוצתי

מסגרת: 5-6 נערים ונערות ישראליים ממשפחות ערביות ויהודיות חיים ביחד בדירה שכורה בשכונת חליסה בחיפה קומונה), מפיקים מחזות  תיאטרון חינוכיים, בנוסף לפעילות חינוכית אינטנסיבית בשכונת מצוקה יהודית (נווה יוסף) .וערבית (חליסה) בחיפה

הקבוצה הראשונה התחילה את שנת השירות בספטמבר 2005. בשנת הפעילות 2008-9 נמצאים 5 צעירים וצעירות .יהודים וערבים במסגרת המחזור הרביעי של הפרויקט
,קבוצה חדשה של מתנדבים עוברת תהליך הכנה לקראת השנה הבאה. תהליך זה כולל 6 סדנאות סוף- שבוע שבסיומן עוברים המשתתפים תהליך מיון, בו מוחלט מי מהם יוכל להצטרף לקבוצת המתנדבים ( שנת שרות) של .השנה הבאה

צוות: הצוות המלווה את הפרויקט מורכב משלושה חברים: גיל כהן, רכז הפרויקט, עובד סוציאלי, מנחה קבוצות .המתמחה גם בוידאו. אחראי על לווי חברי הקבוצה בפעילות הקהילתית וכן על תאומים בקרב הצוות
.שאדי פאחר אל דין: במאי הממונה על ההצגות המופקות על ידי חברי הקומונה וכן על סמינרי ההכנה
אינאס תלחמי: מלווה חברתית המטפלת בבעיות הפנימיות המתעוררות לפרקים עקב החיים המשותפים של .הקבוצה

הקדמה
התיאטרון תמיד היה במה הן לתרבות השלטת, אך גם לתרבות שונה, עממית. באופן מסורתי היווה התיאטרון הישראלי את אחד מעמודי התווך של הלאומיות הישראלית המתחדשת, ולעומת זאת בחברה הערבית התפתח תחום זה אך בעצלתיים. כיום המצב שונה: אלפי תלמידי תיכון יהודיים לומדים תיאטרון בבית הספר, עשרות קבוצות עושות תיאטרון שאינו ממלכתי, והתיאטרון הערבי הולך ומתפתח ומתחיל לקבל תפקיד דומה לזה שהיה לתיאטרון .העברי בתחילת דרכו: ביטוי לכבוד עצמי של אוכלוסיה דוברת ערבית, בתוך חברת רוב הדוברת עברית
לתיאטרון יכול להיות תפקיד משמעותי ביותר בתחום ההידברות הבין-תרבותית, ככלי לביטוי עצמי אישי וקבוצתי של משתתפי חוגי התיאטרון בכל הגילים: ילדים, נוער ומבוגרים. אנו משוכנעים, כי זהו כלי ראשון במעלה לבניית .הבנה ושתוף פעולה בין בני ובנות קבוצות תרבותיות שונות בכל הגילים
בנוסף לתיאטרון קיימים כלי ביטוי אמנותיים נוספים, כגון מוזיקה, ריקוד, וידאו – אשר יכולים לשמש אמצעי מצויין ,ליצירת מכנה משותף, לבניית גשרים ולפיתוח שיתוף פעולה בתחומים נוספים, בין בני קהילות ממוצא לאומי .תרבותי, אתני או דתי שונה

תאור הפרויקט

הקומונה: בעקבות הכנה ממושכת של 6 סדנאות סוף-שבוע לאורך חצי שנה, מתגבשת קבוצה של  5-8 בנים ובנות, בוגרי י"ב, אשר עוברים, בחודש ספטמבר, לגור בדירה משותפת בשכונת חליסה בחיפה. הקבוצה עובדת  ,תוך שת"פ הדוק עם המתנ"ס המקומי ומוסדות רווחה עירוניים -  בבניית קשרים בין תושבי שכונת נווה יוסף המאוכלסת ברובה ביהודים לבין חליסה, השכונה הערבית השכנה. יש לציין, כי למרות הקרבה הגיאוגרפית אין כמעט כל קשר בין תושבי שתי השכונות. העבודה נעשית על ידי הקמת קבוצות תיאטרון, מוזיקה, ריקוד ווידאו .קהילתי, בקרב ילדים, בני נוער רגילים, נוער מנותק ומבוגרים מתושבי השכונות
בנוסף לכך מפיקים חברי הקומונה ומעלים על הבמה במשך שנת ההתנדבות שלהם 3 הצגות חינוכיות, עבור תושבי .שתי השכונות. מחזות אלו מועלות על הבמה במקומות נוספים ברחבי הארץ

סדנאות הכנה: החל מנובמבר שקודם לשנת ההתנדבות, מתקיימים סדנאות תיאטרון אחת לחודש, למשך סוףשבוע, אליהם מצטרפים כל אלה מקרב תלמידי כיתה י"ב, שמתעניינים בפרויקט. לאחר 6 מפגשים עוברים .המשתתפים מיון בידי צוות הפרויקט, שבסופו מוחלט מי מהם ישתתף בקומונה של השנה הבאה

מטרות
הכרת אוכלוסיית השכונות, בקרבן גרים חברי הקומונה ובעיותיהן החברתיות והתרבותיות -
פעילות קהילתית – חינוכית עם ילדים, נוער ומבוגרות, באמצעות אמנויות – בעיקר תיאטרון -
השתלמות נוספת בתיאטרו ן -
להפחית מתחים בין יהודים וערבים בקהילות שבהן פועלים חברי הקומונה -
בניית גשרים ושיתוף פעולה בין יהודים וערבים בקהילות שבהן פועלת הקומונה -
לדמיין, דרך התיאטרון, מציאות אחרת -
גיוס הקומונה הבאה -
ללמוד ולבחון ביחד עמדות, זהות, תרבות והתנהגות -
ליצור סביבה תומכת לכל המטרות הללו, בקרב הקהילות שבקרבן פועלים חברי הקומונה -

פרוט הפרויקט

.התכנון הסופי של הפעילות ייעשה יחד עם מוסדות העירייה, המתנ"ס המקומי ועם התושבים
משתתפי הקומונה הנוכחית החלו את שנת ההתנדבות שלהם באחד בספטמבר 2008 ויישארו עד לחפיפה עם ,הקומונה הבאה באוגוסט 2009. לאחר סמינר הכנה קצר והיכרות עם הממסד המקומי (מוסדות רווחה, עירייה מתנ"ס) חברי הקבוצה מתחילים באיתור התחומים והנושאים בהם יוכלו לתרום לתושבי המקום דרך פרויקטים אישיים. צרכי התושבים מאותרים הן באמצעות שיחות ישירות עם תושבי השכונות והן דרך שיחות והתיעצות עם .בעלי תפקידים במתנ"ס המקומי ובמוסדות הרווחה העירוניים

סדר שבועי
.חברי הקומונה יוצאים הביתה בערך פעמיים בחודש. היציאות איננה בהכרח בסוף השבוע, אלא לפי צרכי הפרויקט .אם יש תוכנית בקהילה בסוף השבוע (מה שיכול לקרות הרבה), יוצאים הביתה באמצע השבוע

פירוט הפעילות השוטפת
עבודה לפרנסה : משתתפי הפרויקט עובדים בין 8 – 16 שעות שבועיות בכל עבודה מזדמנת, במטרה לכסות חלק .מהוצאות קיומם
.עבודה בקהילה: ארבע פעמים בשבוע אחה"צ או במשך היום

אפשרויות
הצגה בסגנון במת פורום עם קהל מעורב משני בתי ספר -
חוגי אמנות בתחומים שונים עם ילדים ונוער -
סדנאות תיאטרון במתנ"ס אחה"צ לילדים ולנוער -
חוגי תיאטרון ואמנויות לקבוצות מקרב תושבי השכונות בגילים שונים -
סיוע בארגון פעילויות ואירועים שונים במתנ"ס המקומי -

פעם או פעמיים בשבוע הופעת רחוב
הופעה כזאת יכולה להיות קצרה, אך ייתכן שהיא תהיה מחוץ לעיר ולכן הנסיעה תגזול זמן. בעיקרון מדובר בשני .סוגי הופעות: הופעה גלויה ופומבית, או הופעה נסתרת, כך שהקהל לא יודע ולא יידע, שזה תיאטרון

יומיים עד שלושה לימוד וחזרות
לימוד: מחד - לימודים עיוניים על תולדות הסכסוך ועל תולדות התיאטרון. מאידך – במידת הצורך: ליבון בעיות .בתוך הקבוצה
.חזרות: ייערכו חזרות להופעות הרחוב וטיפול מעשי בבעיות בסדנאות בפורום מלא

עבודה על הצגה
במשך שנת ההתנדבות מפיקים חברי הקומונה 3 הצגות חינוכיות, איתה מופיעים בשכונות, בהן הם פועלים וכן בעיר וגם מחוץ לעיר ובאירועים מיוחדים (פסטיבלים בשבועות, בסוכות). חזרות לקראת כל הצגה מתחילות כחודש וחצי .לפני ההעלאה לבמה. החזרות גוזלות זמן רב ונערכות מספר פעמים בשבוע

תוכניות לעתיד
הכוונה היא, ששנת השירות הזאת תימשך עם קבוצה חדשה גם בשנה שלאחר מכן וכן הלאה. כל קבוצה חדשה .עוברת, כאמור למעלה, סדרה של סדנאות הכנה, אשר תכשיר אותם להשתתף בפעילות הקומונה בשנה לאחר מכן

קריטריונים להערכת הצלחת הפרויקט
בסוף השנה
שאלונים לקהילה: האם דעות השתנו? האם תהיה המשכיות בקשרים עם בני הלאום השני?  האם פעילות ?הקומונה גירה אותם לפעולה
בחינת מערכות היחסים בין הקומונה והסביבה -
שאלונים לחברי הקבוצה: איך פעלו חיי הקבוצה? מהן מסקנותיך מהשנה? (אולי בהתבסס על יומנים) איך - ?תמשיכו לחיות את מסקנת הניסיון אותו עברתם? איך היה שיתוף הפעולה בתוך הקבוצה -
שאלון למדריכים -

תוך כדי השנה
שיחות אישיות של כל חבר קבוצה עם חברי הצוות שלוש עד ארבע פעמים בשמך השנה  -
שיחות קבוצתיות -
חלק מהנקודות המצוינות למעלה להערכה בסוף התהליך -