פרויקטים 2010-11

דיאלוג לשלום של פוליטיקאים צעירים *

הפרויקט כולל 7 מפגשים רצופים – אחת לחודש -  של נציגים מקרב המנהיגות הפוליטית - מפלגתית והקהילתית הצעירה, של ישראל ושל הרשות הפלסטינית, במגמה ללמוד זה על זה במישור האישי, התרבותי, .החברתי, הפוליטי והלאומי
מטרת המפגשים לפתח דו-שיח גלוי ובניית אמון הדדי בין משתתפי הפרויקט. הנחתנו היא, שלפחות חלק מהמשתתפים יצטרפו בעתיד הנראה לעין לחוגי מקבלי החלטות בארצותיהם, על כן גישה פתוחה המבוססת על .היכרות הצד השני תתרום להידברות ביניהם
מספר המשתתפים: 12 מנהיגים צעירים (גילאי 20 – 35) מכל צד, בסה"כ 24. כל המשתתפים פעילים ובעלי .מעמד במפלגות ובארגונים, מהם יבואו. חלקם כבר נמצאים ברמה בינונית של מקבלי החלטות

שיח נשות חינוך בין-תרבותי למען השלום *
.בשתוף פעולה עם המכללות עמק יזרעאל, אורנים וגורדון

,קורס אקדמי למחנכות ולסטודנטיות לחינוך, יהודיות וערביות – פלסטיניות מישראל, במטרה להכיר זו את זו לפתח מודעות נשית, ללמוד על השונה ולחפש את המשותף ביניהן. בפרויקט זה ניתנת הזדמנות למחנכות ולסטודנטיות הצעירות לפתח דיאלוג, ליצור קשרים ולדון בבעיות המעסיקות את הנשים בשתי החברות. פרויקט זה מהווה פריצת דרך עבור המשתתפות הצעירות, בדרך לבניין מנהיגות נשית מתוך כבוד הדדי ושתוף פעולה .מתוך שוויון אמת
.מספר משתתפים: 4 קורסים בהשתתפות 20 צעירות יהודיות וערביות-פלסטיניות מישראל, בכל קורס

סטודנטים נגד גזענות *

בשתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה
,קורסים אקדמיים המוקדשים לבעיות אקטואליות, כגון החברה הישראלית ותופעות של גזענות בתוכה סוציולוגיה של כיבוש ועוד. הקורסים מהווים שילוב של לימוד אקדמי עם עיבוד החומר והפנמתו במישור האישי של המשתתפים והמשתתפות, באמצעות סדנאות דינאמיות. בקורסים אלה  כמו בקורס "נשות חינוך למען שלום וזכויות אדם", המשתתפים מקבלים כלים להבנה עמוקה יותר של המציאות סביבם, תוך עידוד למעורבות .אישית לקראת שינוי חברתי
.קורס סמסטריאלי: בהשתתפות 20 סטודנטים וסטודנטיות, יהודים וערבים בכל קורס

נמשים - נוער מציג שלום *

קומונת תיאטרון יהודית-ערבית, שמתמקדת בהצגות  ובפעילות חינוכית – קהילתית בשכונות מצוקה יהודיות וערביות בחיפה. פעילות זו נעשית באמצעות חוגי תיאטרון ואמנויות שונות לילדים ונוער בעיקר בשכונת ."חליסה" ו"נווה יוסף"
.ששת חברי הקומונה הינם בוגרי י"ב במגמת תיאטרון, נמצאים בשנת-שרות או בשרות לאומי
.אנו עובדים בשת"פ הדוק עם מתנ"ס נווה יוסף, עם מרכזי נוער של העירייה ועם משרד הרווחה

מעבר למחסומים - סמינר בינלאומי

,במשך שנת 2009 נקיים סמינר רב-תרבותי, בו ישתתפו צעירים וצעירות יהודים וערבים – פלסטינים מישראל קבוצות פעילי ארגונים העוסקים בחינוך לחברה רב-תרבותית מאירופה, המזה"ת – ואם יתאפשר – מהרשות הפלסטינית. משך הסמינר 6 ימים ובמסגרתו ייערכו סדנאות והרצאות בנושאים, כגון פתרון קונפליקטים בדרכי .שלום, השואה בין קונפליקטים לאומיים שונים, סיורים ברחבי הארץ
.מספר המשתתפים: 30 צעירים וצעירות

נלך בשלום - חוג סיורים יהודי - ערבי

לימוד הפנים הרב-תרבותיים של מדינת ישראל – ארצם של שני העמים החיים בה: לימוד וחוויה דרך טיולים ,משותפים של בני נוער וסטודנטים יהודים וערבים ברחבי הארץ. לימוד ההיסטוריה של הארץ משתי זויות ראיה .שמות מקומות, צמחים, בעלי חיים בשתי השפות. הבנת השונה ומציאת מכנה משותף
20 – 40 משתתפים, גילאי 18-25

* - פרויקטים בביצוע שוטף

הביתה