סיכום שנת הפעילות 2010
מוגש על ידי יונתן פלד – מנכ"ל

השנה הקלנדרית שמסתיימת בימים אלה התאפיינה בביצוע מוצלח של שלושת הפרויקטים השוטפים שלנו – "נמשים", הקורסים האקדמיים, ו- " דיאלוג לשלום של פוליטיקאים צעירים ".

האחרון מבין שלושתם, שהוא בעל ההשפעה הגדול ביותר מבין הפרויקטים של "כפר רעות – סדאקה", חודש בסוף השנה שעברה, לאחר הפסקה של שנה שלמה, הפסקה אשר נגרמה בגלל קשיי מימון. כעת אנו מציינים בסיפוק רב חידוש פרויקט חשוב זה. יתרה מכך – הודות למימון נדיב אותו אנו מקבלים עבור הפרויקט, לקראת סוף השנה הזאת התחלנו ב"קורס מתקדם" בו משתתפים בוגרי הפרויקט מכל השנים הקודמות. בנוסף לכך בשנים הבאות ככל הנראה, נוכל לקיים שלושה מחזורים נוספים של מפגשי פוליטיקאים ישראליים ופלסטינים צעירים.

עצם העובדה שעמותה קטנה כשלנו מצליחה להחזיק מעמד ולהמשיך בפעילותה הברוכה, איננה מובנת מאליה. הקשיים הגוברים בגיוס משאבים וכן ירידה בעניין השלום באזורנו מצד תורמים פוטנציאליים ובהידברות יהודית – ערבית, יחד עם האוירה ההולכת ונעכרת בכל הנוגע ליחסי שני העמים בתוך ישראל, עושים כל עבודה לבניית שתוף פעולה יהודי – ערבי לעניין בעייתי. הלאומנות הגואה שלעיתים הופכת לגזענות ממש הן בציבור היהודי והן בקרב הממסד הפוליטי הישראלי יכול להביא כל מי שעדיין מנסה לחיות ביחד מתוך שוויון וכבוד הדדי, לידי ייאוש. העניין הוא, שאין אנו יכולים להרשות לעצמנו מצב זה, כי – מעבר להיבטים המוסריים החמורים של תהליך זה- עצם קיומנו כחברה ברת קיימא עומד על הפרק. אינני רואה כיצד החברה הישראלית תוכל להמשיך ולהתקיים, אם לא נצליח להגיע להידברות ולהבנה בין שני העמים השותפים במדינה זו.
אנו, צוות "כפר רעות – סדאקה" עושים את כל המאמצים בהתאם ליכולתנו המצומצמת ולמשאבינו הדלים, על מנת לקדם חברה צודקת, ושוויונית, בה כל אדם יוכל לחיות בכבוד ובשלום.

פרויקטים:
1 - קורסים אקדמיים
במכללת עמק יזרעאל נערכו בסמסטר השני שני קורסים, כשאנו חוזרים למכללה זו עם הקורס המרכזי שלנו: "נשות חינוך למען שלום וזכויות האדם", זאת לאחר שהבטחנו את השתתפותנו הכספית בהוצאות קורס.
בנוסף לכך פנו אלינו מטעם החוג לסיעוד במכללה זו, במטרה לקיים איתם קורס משותף בסמסטר השני. עם סיום הקורס הזה הוחלט לבחון מחדש את השתתפותנו העתידית בביצועו: המספר הגדול מאור של משתתפים וכן חוסר בהירות מסויים לגבי תפקיד המנחות שלנו מול מנחות אחרות שהובאו על ידי המכללה גם הן, העלה אצלנו ספקות לגבי התועלת של השתתפותנו במתכונת זו.
במכללת אורנים התקיים קורס לדו קיום יהודי – ערבי הן בסמסטר השני של שנה"ל הקודמת והן בסמסטר הראשון של שנה זו, במתכונת חד – לאומית (יהודית) בלבד. הסיבה לכך – היעדר מתעניינים בקרב הסטודנטים הערבים של המכללה. קורס זה יימשך גם בסמסטר השני.
אוניברסיטת חיפה – החוג לסוציולוגיה: הקורס "סוציולוגיה של יהודים וערבים בחברה הישראלית" התקיים זו השנה הרביעית ברציפות בהצלחה רבה. היות ובשנת הלימודים הנוכחית יצא השותף האקדמי שלנו, דר' יובל יונאי לשנת שבתון ולא הצלחנו למצוא קורס אלטרנטיבי לפרויקט המשותף, קורס זה לצערנו אינו מתקיים בשנת הלימודים הנוכחית.

2 – נמשים
בקבוצה שסיימה את שנת ההתנדבות שלה באוגוסט השתתפו 5 צעירים וצעירות: כולם יהודים ויהודיות אשר גרו ביחד במסגרת קומונה בשכונת חליסה בחיפה. כאן עלי לציין שלכל אורך הפרויקט אנו נתקלים בקשיים גדולים בגיוס מתנדבים ערבים, אשר יצטרפו לקומונה. בגלל זה החלטנו בשנת הפעילות הנוכחית לבחון מחדש את מתכונת הפרויקט. בכוונתנו לקיים את פעילות הקומונה – גם אם היא הורכבה בשנה זו שוב מבנות יהודיות בלבד, במבנה שונה במעט מהעבר: השנה צרפנו לחברות הקומונה שתי בנות ערביות שאינן גרות בקומונה, אלא משתתפות בהצגות אותן מעלים חברי "נמשים" במשך השנה. בכוונתנו לגייס "מעגל חיצוני" כזה גם לפעילות הקהילתית ובכך לנסות מבנה של גרעין פנימי המורכב מאלה הגרים בדירה משותפת – ומעגל של מתנדבים/ות שישתתפו בפעילות הקומונה מבלי לגור במקום.
הקומונה שסיימה באוגוסט תפקדה כסדרה כמעט עד סוף שנת ההתנדבות: לכל המשתתפים היו פרויקטים אישיים והקבוצה העלתה שתי הצגות מוצלחות למדי. יחד עם הצלחת פעילות הקבוצה, חלה התפוררות מסויימת לקראת המחצית השניה של השנה, ואת מלוא השנה סיימו בעצם רק שנים: בן ובת אשר ממשיכים בקשרים גם עם הקבוצה הנוכחית שהחליפה אותם. לחברי הקבוצה הנוכחית נקבעו מסגרות ברורות יותר משהיו עד כה: כל אחד מהם מחויב ל – 3 פרויקטים אישיים במסגרת פעילותם הקהילתית וכמובן – 3 הצגות בשנה. הראשונה בהם תועלה על הבמה בינואר 2012.

למרות מאמצינו הגדולים לא הצלחנו גם הפעם לגייס משתתפים ערבים לפרויקט נפלא זה, על כן עברנו למתכונת החדשה שתוארה מקודם, יחד עם זאת אין בכוונתנו לוותר סופית על קומונה יהודית – ערבית כפי שהפרויקט אמור להיות. לאחר דיונים יסודיים בקרב הצוות החלטנו לשנות את דרכי הגיוס של מועמדים ערבים והתוצאות אכן נראו עם התארגנות סדנאות התיאטרון היהודי- ערבי המהווה גרעין להקמת הקומונה בשנה הבאה (2011-12 ).

3 – דיאלוג לשלום של פוליטיקאים צעירים (YPPD)
הארגון הקתולי Caritas Switzerland תומך בפרויקט מזה שלוש שנים. לפני שנה חתמנו איתם על חוזה לשנתיים, לפיו הם מעניקים לנו תמיכה גדולה מאוד בכל שנה: בשנה הראשונה התקיים קורס בסיסי (אותו קיימנו בעבר כבר ארבע פעמים) ובשנה השנייה קורס מתקדם, בו מוצע למשתתפים – הישראליים והפלסטיניים – לקיים פרויקטי מחקר קטנים בקבוצות משותפות. קיום פרויקט ההמשך היה בעצם הדרישה של התורם, לאחר שהעלה שוב ושוב את שאלת ההמשך, המעקב ותוצאות ברורות לאחר סיום תהליך בניית האמון, אותו עוברים הצדדים בקורסים שקיימנו עד עכשיו. בעיה זו הטרידה גם אותנו, אולם מחוסר משאבים לא מצאנו דרכים להתמודד איתה. עם הלחץ מצד Caritas Switzerland ועם מציאת תורם נוסף:  Caritas Canada הקורס הבסיסי אכן התקיים ב – 2009-10 ובחודש אוקטובר האחרון התחלנו בביצוע הפרויקט המתקדם. פרויקט זה אמור להסתיים בחודש מאי 2011.

פרויקטים חדשים:
במטרה להרחיב ולגוון את פעילותנו בתחום בניית הבנה בין יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, התחלנו - בנוסף לפרויקטים הקיימים - לחשוב על פרויקטים נוספים, כשהצעות שונות עלו על הפרק מכוונים שונים. והרי הרשימה:

1 – לך לשלום (חוג משוטטים)
חוג משוטטים יהודי -  ערבי, אשר יציג בטיולים משותפים את שני הנרטיבים לכל מקום בו יבקרו וכן שמות המקומות, המרכיבים הגיאוגרפיים, צמחים ובעלי חיים – בשתי השפות. הפרויקט מעורר עניין בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה, אולם הם זקוקים למסגרת פורמלית לקיומו. בקשר לכך אנו נמצאים במגעים עם המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה.
בינתיים חלה התפתחות לגבי תכנון הפרויקט הזה: מובד אקדמי אמריקאי הביע בו עניין רב על כן ייתכן שבסופו של דבר יהיה זה סמינר קיץ בהשתתפות ישראלים, פלסטינים ואמריקאים.

2 – וידיאו ילדים
הרעיון עלה על ידי קים, גייסת הכספים החדשה: קטעי וידיאו קצרים שיוכנו על ידי ילדים יהודים וערבים בגיל 13 – 15 על חיי היום-יום שלהם ויועלו לאינטרנט. באמצעות סרטונים אלה ייווצרו קשרים ביניהם שלאחר זמן יתורגמו למפגשים ופעילות משותפת. גם אם אין כאן חידוש (פרויקטים דומים קיימים בארץ), הרי יש מקום לעירוב ילדים נוספים בפעילויות מפגש מעניינות. פרויקט זה יוכל להשתלב בפרויקט "נמשים", כשאת התשתית לביצוע נוכל להשיג במתנ"ס נווה יוסף.

3 – דו שיח לשלום של אנשי עסקים צעירים
בפגישותיי בנסיעתי האחרונה לאירופה וכן ב"שיטוטיי" בין אתרי קרנות באינטרנט, התברר לי כי נושא זה תפש תאוצה לאחרונה. משום מה יותר ויותר חוגים מאמינים שבניית עסקים משותפים יקדמו את השלום. גם אם אני ספקן לגבי משקל הקשרים הכלכליים בתהליך בניית שלום, ברור לי כי לגורם זה יש משקל לא מבוטל בכך. היות וכל שיתוף פעולה כזה חייב להתבסס על אמון וכבוד הדדי, אנו נוכל להציע כלים לבניית בסיס כזה. המסגרת תוכל להיות דומה לזו של ה"פוליטיקאים הצעירים בדו-שיח לשלום", אולם התוכן יצטרך להיות שונה.
גם הרעיון לפרויקט זה עבר כמה גלגולים וכעת, עם התגברות המודעות במערכת הפוליטית והכלכלית לקשיים של אקדמאים ואנשי היי-טק ערבים למצוא עבודה – והתגייסות מסויימת מצד אישים שונים, בעיקר מתחום הכלכלה להתמודד עם קשיים אלו, בכוונתנו להציע סדנאות הכנה לבניית אמון ויחסי שוויון במקומות עבודה בהם יתקבלו צעירים ערבים. לגרסה זו של הפרויקט קראנו – "שוויון בתעסוקה לכל".

4 – דו-שיח לשלום של פוליטיקאיות צעירות
המטרה לקיים פרויקט מקביל ל – YPPD לנשים בלבד, כשהדגש יושם על הפן הנשי הייחודי של מעורבות חברתית ופוליטית בחברה הפלסטינית והישראלית.

כספים:
שנת 2010 מסתיימת כשמצבנו הכספי טוב למדי ויציב. אנו עושים כמובן, מאמצים גדולים להשגת מימון לכיסוי הוצאותינו בשנה הבאה (2011), אולם אף אחד לא מוכן להבטיח בברור המשך המימון. סימן מעודד לגבי העתיד נראה באופק עם הבטחת Caritas Switzerland, התורמת הכי גדולה והכי עקבית שלנו לחתום על הסכם מימון עבור פרויקט "הפוליטיקאים הצעירים" לשלוש שנים נוספות (2011-14). מימוש המימון יהיה תלוי ביכולתנו להוכיח להם כושר ניהול אדמיניסטרטיבי וכספי ראוי של הפרויקט.
קים, גייסת הכספים שלנו מתמקדת בחיפוש מקורות מימון בארה"ב. בימים אלה היא נמצאת בארה"ב במסע גיוס כספים נרחב. כל מה שהיא תצליח להשיג יהיה תוספת למקורותינו הנוכחיים, רובם מאירופה ומיעוטם מישראל. אני שואף לכך שבעוד שנה היא תוכל להחליף אותי בגיוס כספים גם באירופה ובארץ.

צוות:
לאחר השינויים המשמעותיים שחלו בצוות בשנה שעברה עם פרישתם של יובל ארבל שהיה אחראי על הפרויקט "דיאלוג לשלום של פוליטיקאים צעירים" עם קבלת תפקיד סמנכ"ל הסניף הישראלית של "ידידי כדור הארץ" ומוחמד עבד אל חלים, הרכז החינוכי שלנו,אנו עובדים עם צוות מצומצם למדי. את מקומו של יובל ממלא גיל כהן, וזאת בנוסף לריכוז פרויקט "נמשים". תפקידו של מוחמד עבר לידיה הנאמנות של רימונדה מנסור, היועצת החינוכית שלנו. במסגרת השינויים הארגוניים שחלו בצוות השנה גם רויטל יונאי החליטה לסיים את תפקידה כרכזת הקורסים האקדמיים. עדיין לא ברור מי ימלא את מקומה.
עם עזיבתה של רוויטל את התפקיד הוחלף למעשה כל הצוות שניהל את העמותה מראשית הקמתה.
גם בצוות "נמשים" חל שינוי: אינאס תלחמי הנאמנה שעבדה איתנו 4 שנים פרשה מסיבות משפחתיות ואת מקומה ממלאת בהצלחה רבה חיתאם נעאמנה.

הרכב הצוות שלנו כיום הוא:

רימונדה מנסור – רכזת חינוכית.
גיל כהן – רכז "נמשים" ורכז "פוליטיקאים צעירים"
קים ביסטרונג – מנהלת משאבים
יונתן פלד – מנכ"ל
כל חברי הצוות מועסקים במשרות חלקיות.

גם בצוות "נמשים" חל שינוי: אינאס תלחמי הנאמנה שעבדה איתנו 4 שנים פרשה מסיבות משפחתיות ואת מקומה ממלאת בהצלחה רבה חיתאם נעאמנה.

הרכב הצוות שלנו כיום הוא:

רימונדה מנסור – רכזת חינוכית.
ואפא סרור – רכזת הפרויטים האקדמיים
גיל כהן – רכז "נמשים" ורכז "פוליטיקאים צעירים"
קים ביסטרונג – מנהלת משאבים
יונתן פלד – מנכ"ל
כל חברי הצוות מועסקים במשרות חלקיות.

פרויקט "נמשים" כולל שני חברים נוספים במשרה חלקית:
שאדי פאחר אל דין – במאי תיאטרון
חיתאם נעאמנה – מלווה חברתית.

בנוסף לצוות זה אנו מעסיקים בפרויקטים השונים שלנו 4 – 5 מנחות ומנחים, רובם קבועים, לפי הצורך.

=============================

הננו מודים לתורמינו הנדיבים שבלעדיהם אי אפשר היה לקיים את פעילותנו הנרחבת השנה:

Caritas Switzerland
Development & Peace - Canada
Amberstone Fund
British Shalom – Salaam Trust
DIPG
Bay Fdn.
Eisen Pickard Fdn.
US Embassy in Israel
Gabriel Peri Fdn.
Humanitarian Trust
Umverteilen
קרן סבו – חיפה
עיריית חיפה
משרד התרבות
קרן העיזבונות
קיבוץ מעברות

                                                                                                                             דצמבר 2010

לדו"חות