דיאלוג לשלום של פוליטיקאים צעירים
היכרות ומפגש מעמיק בין מנהיגים פוליטיים וחברתיים צעירים ישראליים ופלסטיניים הינם תנאים בעלי חשיבות רבה ביותר לפיתוח קשרים, יכולת הידברות ושתוף פעולה לטווח ארוך בין שני הצדדים היריבים. מטרת הפרויקט היא היכרות ובניית אמון .בין פעילים פוליטיים, מפלגתיים וחברתיים

הנחתנו היא, שלפחות חלק מהמשתתפים יצטרפו בעתיד הנראה לעין לחוגי מקבלי ההחלטות בארצותיהם, על כן גישה פתוחה המבוססת על היכרות הצד השני תתרום רבות ליכולת הידברות ביניהם. הפרויקט בוצע בהצלחה ניכרת בשנים
.2009-10,2008,2006,2005,1999,
.אנו עושים מאמצים לקיימו מידי שנה ובמידה ויתאפשר מבחינת המימון, גם להרחיבו

השותפים שלנו הם – הארגון הפלסטיני : "המרכז האזרחי לשינוי דמוקראטי" הממוקם במזרח ירושלים וקשור עם סרי .נוסייבה והחלק המתון של מפלגת פת"ח

הפרויקט כולל 7 מפגשים רצופים – אחת לחודש -  של נציגים מקרב המנהיגות הפוליטית והקהילתית הצעירה של ישראל ושל הרשות הפלסטינית, במגמה ללמוד זה על זה במישור האישי, התרבותי, החברתי, הפוליטי והלאומי וכן להוריד את רמת העוינות, הזרות, החשדנות והאיבה בין הצדדים – יחד עם בנייה של רמת אמון טובה ביניהם.
בגלל קשיים להיפגש בקביעות בארץ, המסגרת כוללת גם סוף שבוע ארוך בחו"ל (טורקיה, קפריסין או ירדן), סדרה של 5 .מפגשים חד-לאומיים ודו-לאומיים וסיכום במסגרת סוף שבוע ארוך, שוב בחו"ל
.התוכנית עובדה על ידי שני הצדדים ומוסכמת על ידם. על הפרויקט חתומים שני הצדדים

מספר המשתתפים: 12 מנהיגים צעירים (גילאי 20 – 35) מכל צד, בסה"כ 24. כל המשתתפים הינם פעילים ובעלי מעמד בחברתם ובארגונים, אליהם הם שייכים. חלקם כבר נמצאים ברמה בינונית של מקבלי החלטות במפלגותיהם וכן בארגונים .אזרחיים שונים

.המפגשים מנוהלים על ידי  צוות מנוסה ומונחים על יד מנחים מקצועיים