? מה זה כפר רעות - סדאקה
העמותה מהווה מרכז בינלאומי לחנוך לחברה רב- תרבותית.  תמצית המסר שלנו - ללמוד ולכבד את השונה לחקור ולבנות את המשותף שבין בני אדם ממוצא תרבותי, לאומי, דתי, אתני וגזעי שונה, (בעיקר אלה אשר חיים באותה מסגרת חברתית או מדינית זה לצד זה). כפר רעות - סדאקה מהווה מוקד לחנוך להבנה ביןתרבותית, בין-דתית ולדו-קיום המבוססים על כבוד הדדי ושוויון אמת
:הפעילות החינוכית בכפר רעות - סדאקה מתפרסת על שלושה מעגלים

מעגל החברה הישראלית

המעגל המזרח התיכוני

.כל מקום בעולם, בו קיימים סכסוכים אתניים, תרבותיים, לאומיים או גזעיים : המעגל החיצוני
מרכז חינוכי זה משמש בסיס בעל חשיבות ממדרגה ראשונה לחנוך נגד אפליה, גזענות ואנטישמיות במסגרת פעולותיו הוא עוסק בחנוך לדמוקרטיה, לסובלנות, לפתרון קונפליקטים בדרכי שלום ולדו-קיום מתוך .שוויון אמת

עם התגברות המודעות של היות החברה הישראלית חברה רב-תרבותית, ממש כפי שרוב מדינות העולם הנן רב-תרבותיות, גוברת המודעות בצורך הדחוף להתמודדות עם מצבי הקונפליקט המתעוררים בכל מקום בו חיים ביחד אנשים בעלי רקע תרבותי, דתי לאומי או גזעי שונה זה מזה, וזאת בראש ובראשונה באמצעות כלים חינוכיים. מאמצים בכוון זה אכן נעשים במקומות רבים בעולם, אולם אין כמעט מרכזים חינוכיים המקדישים את עצמם לכך. במדינת ישראל המעט שנעשה בתחום זה, נעשה במסגרת החינוך הבלתי .פורמאלי ובאמצעות עמותות המתמקדות בתחום זה

בפרויקטים השונים של כפר רעות – סדאקה, הנערכים כיום, מתחנכים צעירים וצעירות ישראליים, יהודים ממוצא עדתי מגוון, ערבים ואחרים, באמצעות כלים חינוכיים מגוונים לחיים של קיום ביחד מתוך כבוד הדדי ולשיתוף פעולה המבוסס על שוויון אמת, לטובת כל אזרחי המדינה. רעיונות אלה מופצים דרך פעילות חינוכית ענפה, כגון ימי עיון, סמינרים וסדנאות קצרים וארוכים יותר וכן קורסים מתמשכים, בשיתוף עם מכללות  אקדמיות. במכלול הפעילויות של  כפר רעות-סדאקה יש מקום ליוזמות חינוכיות מגוונות, כגון התנדבות לפעילות חינוכית וקהילתית, כשחלק ניכר מהפעילות נערכת בשיתוף פעולה עם ארגונים וגופים הפועלים במסגרת החינוכית הבלתי פורמאלית

כפר רעות סדאקה הינו עמותה שאינה קשורה לגוף מפלגתי כלשהו


פרויקטים לשנת 2008/09

נמשים
קבוצת מתנדבים יהודים וערבים בשנת שרות ובשרות לאומי, העוסקים בפעילות אמנותית - תיאטרלית וכן .בפעילות חינוכית בשכונות מצוקה יהודיות וערביות בחיפה - באמצעות אמנות בכלל ותיאטרון בפרט

שיח מחנכות בין-תרבותי
קורסים אקדמיים וסמינר קיץ בשת"פ עם מכללת עמק יזרעאל, מכללת גורדון ומכללת אורנים. הפרויקט .מתמקד בהידברות בין תרבותית ובהעצמה נשית. משתתפות סטודנטיות וכן .מורות יהודיות וערביות

סטודנטים נגד גזענות
- בשת"פ עם אוניברסיטת חיפה. עוסק בנושאים של גזענות והחברה הישראלית. סוציולוגיה של כיבוש .ובעיות נוספות של החברה הישראלית

דבר שלום – עשה שלום 2009
,דיאלוג מתמשך בין פוליטיקאים ופעילים חברתיים פלסטיניים וישראליים צעירים במטרה להכיר את האחר להבין את דרך מחשבתו ולהגיע ליכולת של הידברות כנה. השנה אנו נתחיל .במחזור החמישי של פרויקט .ייחודי זה

        
מסמכי העמותה                                                                       

הביתה
מסמכי העמותה
                

  הביתה